AM-intensief

1 resultaten gevonden
Om besmetting met Globodera pallida aan te pakken heeft de aardappelsector een actieplan in werking gesteld. Belangrijkste punten zijn het vergroten van bewustwording en het stimuleren van vrijwillig AM-onderzoek. U heeft de mogelijkheid om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen en problemen te... meer