Ammoniak

2 resultaten gevonden
‘Snijmaïs bevat weinig ammoniak’ was afgelopen jaren de aanname van veel voedingsdeskundigen. In voederwaardeberekeningen werd uitgegaan van een ammoniakfractie van 5%. Meting van de NH3-fractie door BLGG AgroXpertus toont aan dat de werkelijke gehaltes variëren tussen 2 en 15.Dankzij een nieuw... meer
Mineralenconcentraat kan als eindproduct van mestverwerking onderzocht worden in ons laboratorium in Graauw. Omdat het onder ‘dierlijke mest’ valt, is het voor het transport en handel verplicht om te laten analyseren. Maar kan het al worden ingezet als kunstmestvervanger? Degenen die zich... meer