Bedrijfsspecifieke excretie

4 resultaten gevonden
Deelname aan BEX is voor steeds meer veehouders nuttig. Vorig jaar deed ruim 66% van de veehouders mee aan de wettelijke regeling. Dit percentage gaat dit jaar nog verder omhoog. Waaraan moeten deelnemers voldoen? Een overzicht.BEX staat voor Bedrijfsspecifieke Excretie. In plaats van forfaitaire... meer
Het aantal veehouders dat deelneemt aan BEX is dit jaar opnieuw gestegen. Ruim 74% van de veehouders doet dit jaar mee aan de vrijwillige regeling. Dat blijkt uit cijfers van BLGG AgroXpertus.De stijging van het aantal BEX-deelnemers is al enige jaren zichtbaar. Vorig jaar kwam het aantal... meer
Veehouders die deelnemen aan BEX moeten goed letten op het fosforgehalte in het rantsoen. Die waarschuwing doet Koeien & Kansen in samenwerking met Dirksen Management Support (DMS).De voorjaarskuilen van 2012 bevatten gemiddeld meer fosfaat dan in de voorgaande jaren en minder ruw eiwit. Dit is... meer
Sinds 17 januari 2017 kunnen veehouders zich aanmelden voor de zogenoemde BEP-pilot. In deze pilot mogen deelnemers evenwichtsbemesting toepassen: de bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm (BEP) wordt gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem.  In... meer