Bekalken

27 resultaten gevonden
Ondernemende veehouders doen er verstandig aan het wettelijke derogatiemonster te benutten om landbouwkundig bruikbare informatie te verkrijgen. Zo kan de vraag of een bekalking nodig is, al voor minder dan € 1,- extra per ha per jaar worden beantwoord.Uit bodemanalyses van de afgelopen vier jaar... meer
In de laatste decennia zijn de opbrengsten per hectare enorm gestegen. Is er nog ruimte voor opbrengstverbetering, of staat steeds strenger wordende wetgeving voor bemesting dit in de weg? Dat de opbrengsten per hectare zijn gestegen laten de cijfers zien. De opbrengsten per hectare voor... meer
Steeds meer onderzoeksresultaten geven aan dat Calcium (Ca) belangrijk is voor de kwaliteit en opbrengst van gewassen. Calcium zit in verschillende vormen in de bodem. Echter: een groot deel is niet beschikbaar voor het gewas. Een goede analyse van de bodem maakt veel duidelijk.Calcium is als... meer
Het gehalte organisch materiaal in de bodem bepaalt voor een groot gedeelte hoe die bodem functioneert en is dus essentieel voor de grondteelt. Zo beïnvloedt het de bewortelbaarheid, het vermogen om nutriënten te leveren en de waterdoorlatendheid.“Organische stof werkt als een buffer in de bodem.... meer
De hoeveelheid kalium (K) in de bodem die beschikbaar is voor het gewas neemt in diverse regio’s af. Oorzaak: er wordt minder kalium aangevoerd door middel van (drijf)mest. Bepaal daarom in deze periode door middel van Bijbemestingsonderzoek of uw gewas een extra kaliumgift nodig heeft.De cijfers... meer
Goed nieuws! Uit resultaten van het project Beter Boeren met Biodiversiteit blijkt dat door de aanvoer van extra organische stof het bodemleven al na twee jaar toeneemt. Hierover berichtten diverse vakbladen.Twintig akkerbouwers deden mee met het project van het Louis Bolk Instituut en HLB. Iedere... meer
De maisoogst is begonnen. De verschillen in opbrengst en afrijping zijn dit jaar groot. Veel percelen hebben al een flink afgestorven plant als gevolg van de droogte in de zomer. Het belang van een goede vochtvoorziening bleek dit jaar cruciaal te zijn. Daarbij speelt kali een cruciale rol.Voor een... meer
Een goede kwaliteit gras(kuil) is van veel factoren afhankelijk; het maaimoment, het weer, de bemesting, het inkuilmanagement, genetica, etc.  Dat de bodem letterlijk de basis is voor een goede opbrengst  en kwaliteit van ruwvoeders, blijkt steeds vaker uit onderzoek.Er wordt de laatste... meer
De kans is groot dat u dit voorjaar nieuwe bodemanalyses heeft ontvangen. Is de pH overal in orde? Of trof u percelen aan met een te lage pH? Overweeg dan of het voor het bemestingsseizoen nog zinvol is om te bekalken.Een lage pH gaat ten koste van opbrengst en benutting van meststoffen. Maar het... meer
Jaarlijks worden bij BLGG AgroXpertus duizenden grondmonsters geanalyseerd. Dit levert een schat aan informatie op over de bodems in Nederland. Bijvoorbeeld over bodemvruchtbaarheid. Deze kaart toont de CEC van percelen in Nederland, de belangrijkste indicator voor bodemvruchtbaarheid.BLGG... meer

Pages