Bemonsteren

44 resultaten gevonden
Het sporenpakket van BemestingsWijzer is uitgebreid. De sporenelementen silicium (Si), molybdeen (Mo) en ijzer (Fe) zitten nu ook in het sporenpakket. Deze sporenelementen spelen een rol bij het realiseren van een hogere opbrengst per hectare. Ze hebben ook invloed op de kwaliteit van het geoogste... meer
In de laatste decennia zijn de opbrengsten per hectare enorm gestegen. Is er nog ruimte voor opbrengstverbetering, of staat steeds strenger wordende wetgeving voor bemesting dit in de weg? Dat de opbrengsten per hectare zijn gestegen laten de cijfers zien. De opbrengsten per hectare voor... meer
Het sporenpakket van BemestingsWijzer van BLGG AgroXpertus bepaalt de gehalten van negen nutriënten: borium (B), mangaan (Mn), koper (Cu), zink (Zn), silicium (Si), molybdeen (Mo),  ijzer (Fe), kobalt (Co) en selenium (Se). Voor suikerbieten zijn een aantal sporenelementen aantoonbaar van... meer
Het voorjaar is dé tijd voor zwavelbemesting. Wie denkt dat dit alleen geldt voor zandgronden komt bedrogen uit. Op klei is het net zo belangrijk en zelfs op veengrond, dat bekend staat om hoge zwavelleveringen vanuit de bodem, kan de voorziening in het voorjaar krap zijn. Dat blijkt uit de eerste... meer
Veel melkhouders kijken ernaar uit. Vanaf 2015 vervalt het melkquotum. De melkproductie kan omhoog. “Een rendabele intensivering is alleen weggelegd voor veehouders die een hoge en kwalitatief goede ruwvoerproductie halen.”Dat stelt productmanager Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus in vakblad... meer
Nog even en de ‘meitelling’ komt er weer aan. Voor de aanvraag van een hogere fosfaatgebruiksnorm is bemonstering verplicht. Wat moet er eigenlijk gebeuren om meer fosfaat te mogen bemesten?De wettelijke maximale fosfaatbemesting (gebruiksnorm) is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.... meer
Om gebruik te kunnen maken van een hogere fosfaatnorm mag van geen enkel perceel het monster ouder zijn dan vier jaar. In Mijn Percelen kunt u in één oogopslag zien welk perceel aan de beurt is voor bemonstering. Is monstername dit jaar bij u nodig? Laat dit dan voor 15 april uitvoeren!In Mijn... meer
Fosfaat (P) is als hoofdvoedingselement onmisbaar voor gewassen. Het zorgt voor een goede ‘energiehuishouding’, sterke wortels en voldoende groei. Omdat fosfaat vooral in de startfase van een gewas van belang is, is een tekort achteraf moeilijk te herstellen. Het is dus zaak om vooraf het... meer
Steeds meer onderzoeksresultaten geven aan dat Calcium (Ca) belangrijk is voor de kwaliteit en opbrengst van gewassen. Calcium zit in verschillende vormen in de bodem. Echter: een groot deel is niet beschikbaar voor het gewas. Een goede analyse van de bodem maakt veel duidelijk.Calcium is als... meer
De samenstelling van dierlijke mest varieert enorm per bedrijf.  Gemiddelde samenstelling is daarom een onbetrouwbare richtlijn om de bemesting van bouwland op te baseren.Hoeveel stikstof (N), fosfaat (P) en kali (K)bevat een kuub mest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het... meer

Pages