Bladbemesting

3 resultaten gevonden
Op veel percelen is een tekort aan plantbeschikbare calcium. Dat blijkt uit de bodemgemiddelden 2013 van BLGG AgroXpertus. Met name in de fruitteelt zijn flinke tekorten te zien, maar dit geldt zeker ook voor de vollegrondteelt, akkerbouwpercelen en voor gras- en maïsland.Calcium komt in steeds... meer
In de teelt op kasgrond is het van groot belang om de voorraden nutriënten in beeld te hebben. Voor calcium geeft de parameter ‘koolzure kalk’ informatie over de voorraad die aanwezig is. In hoeverre deze beschikbaar is voor het gewas hangt van diverse factoren af.     ... meer
Op dit moment (half mei 2016) is in 65% van de percelen te weinig borium beschikbaar voor het gewas. Dat blijkt uit de gemiddelde cijfers van Eurofins Agro. Voor diverse teelten is het van groot belang om borium bij te bemesten.Telers kunnen door middel van het onderzoek CHECK direct de... meer