bloembollen

3 resultaten gevonden
De schade door stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) neemt de laatste jaren sterk toe. Het gaat op jaarbasis om miljoenen euro’s schade. Het roer moet daarom om in de bollensector. Telers moeten besmettingen gaan voorkomen en terugdringen. Preventieve monstername is een belangrijk middel om dit te... meer
BLGG is al een aantal jaar actief betrokken bij praktijknetwerken en de ontwikkeling van methoden voor stengelaaltjesbemonstering in de bloembollenteelt. Dit heeft al tot diverse nieuwe inzichten geleid en optimalisatie voor de aaltjesbeheersing.       ... meer
Stengelaaltjes kunnen in bloembolgewassen tot een flinke strop leiden. Mogelijke besmettingen komen vroegtijdig aan de oppervlakte met ZeefgrondCheck. Met de bollenoogst voor de deur, is het moment om zeefgrondmonsters te nemen nabij. Eurofins Agro voert sinds 2015 analyses uit op... meer