Bodemgebonden organismen

3 resultaten gevonden
Het aantal regio's en percelen waarin schadelijke bodemgebonden organismen, zoals aaltjes, aanwezig zijn, neemt gestaag toe. Om verspreiding te voorkomen behoort adequate bemonstering en visuele inspectie van percelen en producten in het basispakket van iedere teler.Dat stellen onderzoekers van de... meer
In de bodem leven veel soorten organismen. Dit bodemleven heeft veel invloed op bodemprocessen en daarmee op (de gezondheid van) uw gewas. U kunt hierin sturen en zo de opbrengst van uw gewas optimaliseren.Het is een ingewikkeld stelsel van eten en gegeten worden. Het leven in de bodem lijkt wel... meer
Roofaaltjes worden gebruikt als indicator voor de ontwikkeling van het bodemvoedselweb en kan aanvullend bij het onderzoek naar schadelijke aaltjes worden aangevraagd. De analyse van roofaaltjes wordt uitgevoerd op basis van DNA-onderzoek. De weergave van de gevonden roofaaltjes op het verslag is... meer