Bodemvruchtbaarheid

13 resultaten gevonden
Op bedrijven die gebruik maken van de derogatieregeling mag sinds afgelopen jaar geen kunstmest meer worden gebruikt voor de fosfaat(start)gift. Het is daarom erg belangrijk om te weten of de fosfaatonttrekking van het maïsgewas met de drijfmestgift gedekt wordt.  Enkele tips.  ... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat heeft BLGG onlangs naar buiten gebracht. Het blijkt uit de cijfers van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Het is tegelijkertijd een herkenbaar beeld in de veehouderij.Dalende fosfaatgehalten gaan... meer
We naderen het einde van de bemestingsperiode: tijd om de mineralenbalans op te maken, om de resterende gebruiksruimte te benutten en een basis te leggen voor zowel een goede najaarssnede als een goede oogst voor 2016.         BemestingsWijzer:  uw ... meer
Een heel aantal gewassen is geoogst. Tijd om lessen te trekken uit het afgelopen seizoen. Hoe hebben uw percelen gepresteerd? Waren er misschien minder goede plekken die (nog) niet goed te verklaren zijn? Of bleef een perceel in zijn geheel achter? Wij zoeken graag met u mee naar de oorzaak. ... meer
Eind 2015 kreeg Eurofins Agro van diverse klanten vragen over de afrijping van snijmaïs. Veel maïs was namelijk nog niet voldoende afgerijpt aan het einde van het groeiseizoen. Naast de rassenkeuze is ook het bodembeheer belangrijk voor een goede afrijping.Het seizoen 2015 kenmerkte zich door kou... meer
Voor organische stof is de laatste jaren steeds meer aandacht. Het is namelijk een belangrijke indicator van bodemvruchtbaarheid en wordt ook wel het ‘zwarte goud’ genoemd. Let echter niet alleen op de hoeveelheid in de bodem, maar ook op de kwaliteit!Dat is de belangrijkste boodschap van het... meer
Het is lang niet bij iedereen bekend: Eurofins Agro heeft een aparte afdeling die zich bezig houdt met proefveldonderzoek. “Het past bij ons bedrijf om praktijk en onderzoek bij elkaar te brengen. Alleen dat helpt de sector echt verder”, vindt onderzoeker Karst Brolsma.Door het hele land heen... meer
Veel maisland heeft een te lage pH. Dat blijkt uit de analyseresultaten van Eurofins Agro. Het gaat met name om percelen in Gelderland, Overijssel en Drenthe, maar ook in andere provincies komt het veel voor. Bekalken is een eenvoudige maatregel om de pH te verhogen. De optimale pH voor mais op... meer
Het mestseizoen 2017 is weer begonnen. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee.... meer
In zowel mest als compost kan Eurofins Agro organische stof analyseren. Organische stof heeft als het ‘zwarte goud’ diverse functies in de bodem. Zeker sinds de bemestingsruimte beperkt is, is het relevant om de aanvoer van organische stof te weten. Het gehalte organisch materiaal in de bodem... meer

Pages