bronwater

2 resultaten gevonden
De meeste veehouders zijn zich goed bewust van het belang van een goede rantsoensamenstelling en voeropname. Het drinkwater krijgt vaak minder aandacht, en dat is een gemiste kans! Belang van water Zeker lacterende koeien hebben veel water nodig om hun melkproductie op peil te houden. Als de... meer
Als het waterbassin leeg is, zoals vorige zomer op een groot aantal bedrijven het geval was, moet worden overgestapt op een andere waterbron. Bij het gebruik van bron- en slootwater vraagt het berekenen van een voedingsoplossing extra aandacht. In sloot- en bronwater zitten vaak bruikbare... meer