Buffering van de bodem

13 resultaten gevonden
Gewas heeft weinig aan fosfaat (P) als het daar niet bij kan komen. Een deel  in de bodem is direct beschikbaar voor de planten, een ander deel is gebonden. Daartussen zitten allerlei vormen van P waarvan een deel, bij de juiste omstandigheden, beschikbaar komt.Dit schrijft Arjan Reijneveld,... meer
Het gehalte organisch materiaal in de bodem bepaalt voor een groot gedeelte hoe die bodem functioneert en is dus essentieel voor de grondteelt. Zo beïnvloedt het de bewortelbaarheid, het vermogen om nutriënten te leveren en de waterdoorlatendheid.“Organische stof werkt als een buffer in de bodem.... meer
Hoe meer voedingsstoffen (nutriënten) aan de klei- of humusdeeltjes van kasgrond zijn gebonden, hoe vruchtbaarder deze is. Een goede indicator voor bodemvruchtbaarheid is de CEC: te vergelijken met een groot voorraadvat met voedingsstoffen.CEC staat voor Cation Exchange Capacity, ofwel het klei-... meer
Dat calcium de bodemstructuur en kwaliteit van het gewas positief beïnvloedt, is bekend. Minder bekend is dat calcium bijdraagt aan een hoge productie. Calcium ligt niet altijd op een presenteerblaadje. Het is belangrijk om te weten hoeveel calcium de bodem kan ‘naleveren’.Dit betoogt Arjan... meer
Sinds de invoering van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) in 1996 en de derogatiewetgeving in 2005 is niet alleen het gehalte Ruw Eiwit in graskuilen afgenomen, maar ook hoeveelheden mineralen en sporenelementen. Dit blijkt uit de analysecijfers van BLGG AgroXpertus.Het is zeer waarschijnlijk... meer
De hoeveelheid direct beschikbare fosfaat (P-PAE) op grasland neemt af. Dit meldt het NMI in haar rapport ‘Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland’. De afname is te zien in alle 14 LEI-landbouwgebieden. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van... meer
Voor de meeste derogatiebedrijven zijn er nog veel uitdagingen voor de maïsteelt van volgend jaar. Veel bedrijven moeten hun areaal nog inkrimpen tot 20%, en er mag volgend jaar geen P-kunstmest meer gebruikt worden. 5 tips voor een goede maïsopbrengst in 2015.Uit diverse bemestingsonderzoeken, van... meer
Bloementeler Timo Steenwijk uit Abbenes (Noord-Holland) is de gelukkige winnaar van de actie ‘Win een vochtsensor’ van BLGG. Hij ontving de prijs uit handen van BLGG-rayonmedewerker Dick Huiberts.          BemestingsMonitor:  voor huidige en... meer
In Nederland is BLGG voor boeren een bekende partij om grondonderzoek te doen. In Duitsland ontdekken ook steeds meer ‘ Landwirte’ de meerwaarde van uitgebreid bemestingsonderzoek. “Dat levert Duitse akkerbouwers en veehouders veel nieuwe inzichten.”BLGG zet nieuwe stappen als het gaat om... meer
Geen seizoen is hetzelfde. Droge en natte periodes, warme en koude periodes volgen elkaar op. Elk seizoen anders. Extra controlemomenten om de beschikbaarheid van nutriënten te checken, kunnen het verschil maken tussen een goede en slechte oogst.Ook dit jaar laat het weer zich van haar grillige... meer

Pages