DNA-analyse

8 resultaten gevonden
BLGG AgroXpertus loopt voorop met de analyse van aaltjes in bodemmonsters. Samen met Wageningen Universiteit ontwikkelde BLGG AgroXpertus een unieke DNA-database. Door de DNA-techniek kan zelfs één specifiek aaltje te midden van 10.000 andere, onbekende soorten gedetecteerd worden.“Deze techniek is... meer
Een besmetting met aardappelmoeheid (AM) kan een aardappelteler veel geld kosten. Om een eventuele AM-besmetting op tijd op te sporen is vrijwillige bemonstering noodzakelijk. Niets is voor een aardappelteler zo vervelend als een officiële AM-besmetverklaring van de Nederlandse Voedsel- en... meer
De Nederlandse exportpositie van plantgoed en zaaizaad is in gevaar door de aanwezigheid van steeds meer quarantaineziekten in de bodem. De integrale aanpak van bodembeheer kan beter, stelt Leendert Molendijk van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in het Nederlands Dagblad.Voor de export... meer
In de akkerbouw en vollegrondsteelt is aaltjesonderzoek (nematoden) steeds meer gemeengoed. Schadelijke aaltjes zorgen vaak voor kwaliteitsproblemen en verminderde opbrengst. Preventief onderzoek kan veel leed besparen. Maar hoe zit dat in de glastuinbouw? Veroorzaken aaltjes hier net zoveel schade... meer
BLGG is al een aantal jaar actief betrokken bij praktijknetwerken en de ontwikkeling van methoden voor stengelaaltjesbemonstering in de bloembollenteelt. Dit heeft al tot diverse nieuwe inzichten geleid en optimalisatie voor de aaltjesbeheersing.       ... meer
De DNA Multiscan van Eurofins Agro is uniek. Niet alleen het resultaat (wat uiteraard voor u het belangrijkste is), maar ook de techniek is interessant en biedt vele mogelijkheden. We leggen u graag uit hoe het werkt.Heeft u (mogelijk) zieke planten? Dan worden hiervan de meest verdachte delen... meer
Roofaaltjes worden gebruikt als indicator voor de ontwikkeling van het bodemvoedselweb en kan aanvullend bij het onderzoek naar schadelijke aaltjes worden aangevraagd. De analyse van roofaaltjes wordt uitgevoerd op basis van DNA-onderzoek. De weergave van de gevonden roofaaltjes op het verslag is... meer
De veroorzaker van wortelrot is lang niet altijd duidelijk. Een aantasting door bijvoorbeeld Phytophthora kan worden aangezien voor een Fusariumaantasting. DNA Multiscan maakt veel duidelijk. Oorzaken van slechte groei en ziekteverschijnselen beginnen meestal bij de wortels. Als de wortels in... meer