droge stof

4 resultaten gevonden
De eerste resultaten van de voorjaarskuilen 2017 zijn binnen en de voederwaarde  ziet er goed uit. Figuur 1 geeft de gemiddelde VEM-gehalten weer, de stippellijnen laten de hoogste en de laatste waarden zien van kuilen die bij Eurofins Agro zijn geanalyseerd. Het heeft dit voorjaar minder... meer
Voor de uitbundige groei loopt het energie- en eiwitgehalte in het gras nu wat terug. Voor een goede conservering is het daarom beter op dit moment niet te droog of te nat in te kuilen. Een gehalte van 45  procent droge stof is genoeg, zegt productmanager Robin Wolf van Eurofins Agro. Zoals... meer
Afgelopen jaar was het inkuilseizoen heel anders dan voorgaande jaren door de extreme droogte. Dit zien we ook weer terug in de samenstelling van het gras, zo ook de broeigevoeligheid. Nu de meeste veehouders al minder ruwvoer hebben ingekuild, is het van belang dat het ruwvoer dat beschikbaar is... meer
Inzicht in de opname van nutriënten maakt het mogelijk om de bemesting beter af te stemmen op de behoefte van het gewas en om bij groeiafwijkingen de juiste maatregelen te nemen. Eurofins Agro kan de opname van nutriënten analyseren via een droge stofanalyse (GewasCheck) en via een plantsapanalyse... meer