Droogte

9 resultaten gevonden
Volgens het KNMI komt afgelopen maand in de top 10 van droogste juni-maanden sinds 1906. Maar hoeveel moet je nu beregenen en waar? De pF-curve in de bodemanalyse is daarbij een nuttig hulpmiddel voor efficiënt beregenen van gras- en maïsland. Beregenen kost tijd en geld. Het is alleen zinvol... meer
Juni en juli van 2018 zijn erg droog. In veel gebieden loopt het neerslagtekort op en steeds meer regenwaterbassins raken leeg. Vergeet niet tijdig de kwaliteit van de alternatieve waterbron te controleren. De kwaliteit van het water kan enorm verschillen. Telers gebruiken bij voorkeur... meer
De meeste veehouders hebben de mais in de kuil zitten. De verschillen zijn dit jaar groot, van goede mais tot verdroogde mais. Voederwaardeonderzoek geeft inzicht in de gevolgen van uw (verdroogde) maiskuil voor de koe. Het kengetal Penskarakter Mais is daarbij leidend. De snijmaiskuilen van het... meer
De analysecijfers in de periode half april tot half mei -gemeten met BijmestMonitor- laten zien dat de minerale stikstof (Nmin) in een uienveld kan verdubbelen van nog geen 20 kg/ha tot bijna 50kg/ha. Daarnaast zijn uien onder droge omstandigheden nog steeds in staat om voldoende kali uit de... meer
Afgelopen jaar was het inkuilseizoen heel anders dan voorgaande jaren door de extreme droogte. Dit zien we ook weer terug in de samenstelling van het gras, zo ook de broeigevoeligheid. Nu de meeste veehouders al minder ruwvoer hebben ingekuild, is het van belang dat het ruwvoer dat beschikbaar is... meer
De hoeveelheid plantbeschikbare kalium (K) op lichtere gronden, zoals dalgrond, duingrond, zandgrond en maasklei is de afgelopen jaren licht gestegen. Vooral in het droge seizoen 2018 was dit het geval. De bodemvoorraad K is door de jaren heen stabiel (K aan het kleihumuscomplex). De uitzonderlijke... meer
Door de droge zomer van 2018 was de grondwaterstand al erg laag, en is er weinig en slechte kwaliteit mais geoogst. Maar ook nu is het droog en warm en wordt aanhoudende droogte verwacht. Daarom is het noodzakelijk om goed in kaart te brengen wat de vochtbalans op uw percelen is. Wanneer kunt u... meer
In de verschroeiende hitte van deze dagen worstelen telers met één belangrijke vraag: welk perceel beregen ik als eerste? En hoeveel water geef ik dan? De pF-curve op het analyseverslag BemestingsWijzer biedt uitkomst. Uiteraard zijn het gewas, en de groeifase waarin het gewas zich bevindt, een... meer
Steeds meer Nederlandse bodems hebben te maken met een stijgend natriumgehalte. Dit kan leiden tot flinke opbrengstverliezen. BemestingsWijzer geeft inzicht in de natriumtoestand van uw perceel. Zo kunt u, indien nodig, maatregelen treffen. Verzilting is wereldwijd een toenemend probleem. Een... meer