Droogteresistentie

5 resultaten gevonden
De hoeveelheid kalium (K) in de bodem die beschikbaar is voor het gewas neemt in diverse regio’s af. Oorzaak: er wordt minder kalium aangevoerd door middel van (drijf)mest. Bepaal daarom in deze periode door middel van Bijbemestingsonderzoek of uw gewas een extra kaliumgift nodig heeft.De cijfers... meer
Bij droog weer kan beregening uitkomst bieden. Hiermee voorkomen boeren en telers groeiachterstand en opbrengstderving. Beregening is echter erg kostbaar. De pF-curve is een uniek hulpmiddel om de efficiëntie van beregening per perceel te verbeteren.Beregening is pas rendabel als de kosten op zijn... meer
Uit de eerste kuilcijfers van de snijmaïs blijkt dat er een duidelijk dalende trend zit in de gemiddelde gehaltes selenium (Se) van snijmaïs. Deze zijn in 5 jaar tijd gehalveerd. Een opvallende trend die nog veel vragen oproept.         KuilKenner snijmaïs:... meer
Nu het voor veel melkveehouders vanwege de mestwetgeving niet meer mogelijk is om stikstof te bemesten, kan kali een uitkomst zijn. Op veel grasland ligt stress op de loer. De kans op roest neemt toe.Na de tweede of derde snede is het op veel boeren bedrijven gedaan met de stikstofruimte. De... meer
De aanvoer van kali op grasland is een actueel punt van aandacht. Het element is belangrijk voor de droogteresistentie. In veel gevallen kan een kleine dosering kali typische stressfactoren in de zomer en het najaar, zoals roest, voor grasland beperken.  De hoeveelheid beschikbare kali... meer