Duurzaamheid

1 resultaten gevonden
R&D Eurofins Agro ontwikkelt nieuwe kennis en vertaalt deze naar de praktijk. Grote en kleine opdrachtgevers kunnen aankloppen met onderzoeksvragen over bemesting en plantgezondheid. Onderzoek aan bemesting en plantgezondheid draagt bij aan het verbeteren van de teelt en dus aan de opbrengst... meer