Emissies

1 resultaten gevonden
Uiterlijk in 2016 wordt het voor de glastuinbouw verplicht om lozingswater te zuiveren. Op dit moment is de ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken in volle gang.Dat staat in de tweede nota duurzame gewasbescherming (periode 2013-2023) Gezonde groei, Duurzame oogst van de staatssecretarissen... meer