Fosfaatgebruiksnorm

16 resultaten gevonden
Voor de aanvraag van een hogere fosfaatgebruiksnorm via de gecombineerde opgave (meitelling) heeft u uw meest actuele fosfaatcijfers nodig. Deze staan online voor u klaar in het bedrijfsoverzicht in Mijn Percelen.Tot uiterlijk 15 mei kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van de hogere... meer
Staatssecretaris Sharon Dijksma wil dat nieuwe technieken voor het meten van fosfaat gebruikt worden bij het vaststellen van nieuwe mestwetgeving in Europa. BLGG AgroXpertus heeft goede ervaringen met deze methode, waarmee niet alleen de bodemvoorraad gemeten wordt, maar ook de beschikbaarheid voor... meer
De gebruiksnorm voor fosfaat wordt voor de jaren 2014 en 2015 verlaagd. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken laten weten. Dit is nodig om aan de Europese nitraatrichtlijn te kunnen voldoen.Doel van de maatregel is om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren in... meer
Onze buitendienst is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling, of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden. Waaraan moet u voldoen? Voor een gezond gewas en een goede opbrengst is voldoende bemesting van groot belang. Dit mag echter,... meer
Komen uw percelen in aanmerking voor een hogere gebruiksnorm fosfaat? Het is zaak om daar nu naar te kijken, anders moet u rekenen met de laagste gebruiksnorm. De grondmonsters voor de regeling fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar.Het aanvragen van een hogere... meer
Veel akker- en tuinbouwers hebben hun percelen weer laten bemonsteren en analyseren in de afgelopen maanden. “Benut deze cijfers optimaal om gebruik te maken van de fosfaatruimte die u met uw bedrijf heeft”, is het advies van Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij BLGG.   ... meer
Op bedrijven die gebruik maken van de derogatieregeling mag sinds afgelopen jaar geen kunstmest meer worden gebruikt voor de fosfaat(start)gift. Het is daarom erg belangrijk om te weten of de fosfaatonttrekking van het maïsgewas met de drijfmestgift gedekt wordt.  Enkele tips.  ... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat blijkt uit analyseresultaten van BLGG van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Dit zal ten koste gaan van de productiecapaciteit.         BemestingsMonitor... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat heeft BLGG onlangs naar buiten gebracht. Het blijkt uit de cijfers van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Het is tegelijkertijd een herkenbaar beeld in de veehouderij.Dalende fosfaatgehalten gaan... meer
Er komen fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken bekend gemaakt. “Het gaat nu nog meer om efficiency. Een goede benutting van het ruwvoer en de bodem maakt meer en meer het verschil.”Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische... meer

Pages