Fytosanitaire eisen

3 resultaten gevonden
Het aantal regio's en percelen waarin schadelijke bodemgebonden organismen, zoals aaltjes, aanwezig zijn, neemt gestaag toe. Om verspreiding te voorkomen behoort adequate bemonstering en visuele inspectie van percelen en producten in het basispakket van iedere teler.Dat stellen onderzoekers van de... meer
De Nederlandse exportpositie van plantgoed en zaaizaad is in gevaar door de aanwezigheid van steeds meer quarantaineziekten in de bodem. De integrale aanpak van bodembeheer kan beter, stelt Leendert Molendijk van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in het Nederlands Dagblad.Voor de export... meer
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) constateert dat er voor de export vaker gecontroleerd wordt op viroïden (virusachtige organismen) en dat deze ook vaker worden waargenomen. Dit staat in het verslag Fytosanitaire signalering 2012 van de NVWA.Zo werden in 2012 veelvuldig... meer