Gebreksziekten

7 resultaten gevonden
Het geven van een gebalanceerde voeding wil nog niet zeggen dat alle nutriënten daadwerkelijk door het gewas worden opgenomen. Met gewasonderzoek wordt gecontroleerd of de voedingselementen in het gewas op niveau zijn.De groei van het gewas wordt door allerlei factoren beïnvloed. Als ondernemer... meer
Het bemestingsadvies voor de nutriënten calcium en borium wordt bijna altijd onafhankelijk van elkaar gegeven. Toch bestaat er een belangrijke relatie tussen beide elementen. Zo veroorzaakt calcium een grotere boriumbehoefte in het gewas.Telers die het calciumtekort op hun percelen repareren met... meer
Geelverkleuring bij potplanten is een aanwijzing voor een gebrek. Maar welk gebrek? Het maakt nogal uit waar de gebreksverschijnselen aan de plant te zien zijn. Aan de jonge of oude bladeren? Aan het blad als geheel of alleen het bladmoes?        ... meer
De gehalten borium (B) in de Nederlandse bodem nemen af. Intensieve regen, waar we vanwege de klimaatverandering steeds vaker mee te maken hebben, zorgen voor uitspoeling van het sporenelement. Teveel beregenen in tijden van droogte zorgt eveneens voor afnemende gehalten.    ... meer
De mineralisatie van zwavel komt dit jaar nog maar langzaam op gang. Voor een goede mineralisatie is voldoende en actief bodemleven nodig. Waarschijnlijk speelt het relatief koele voorjaar hierin een rol.         BemestingsMonitor CHECK:  meet wat... meer
Het is lang niet bij iedereen bekend: Eurofins Agro heeft een aparte afdeling die zich bezig houdt met proefveldonderzoek. “Het past bij ons bedrijf om praktijk en onderzoek bij elkaar te brengen. Alleen dat helpt de sector echt verder”, vindt onderzoeker Karst Brolsma.Door het hele land heen... meer
Kent u onze PlantDoctors al? Bij zieke of afwijkende planten helpen zij u zo adequaat mogelijk. Onze PlantDoctors stellen snel en betrouwbaar de diagnose en adviseren over noodzakelijke maatregelen. Er is niks zo vervelend dan onduidelijkheid over problemen in de teelt. U bent dan gebaat bij een... meer