Gebruiksnorm stikstof

5 resultaten gevonden
Onze buitendienst is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling, of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden. Waaraan moet u voldoen? Voor een gezond gewas en een goede opbrengst is voldoende bemesting van groot belang. Dit mag echter,... meer
De hoeveelheid direct beschikbare fosfaat (P-PAE) op grasland neemt af. Dit meldt het NMI in haar rapport ‘Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland’. De afname is te zien in alle 14 LEI-landbouwgebieden. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van... meer
De bemesting van grasland krijgt steeds meer aandacht. Met de strengere bemestingsnormen voor stikstof (N) en de dalende gehaltes ruw eiwit (RE) in de voorjaarskuilen is naast de dierlijke mest, de benutting van uw kunstmest steeds belangrijker.        ... meer
Nu het voor veel melkveehouders vanwege de mestwetgeving niet meer mogelijk is om stikstof te bemesten, kan kali een uitkomst zijn. Op veel grasland ligt stress op de loer. De kans op roest neemt toe.Na de tweede of derde snede is het op veel boeren bedrijven gedaan met de stikstofruimte. De... meer
Het is inmiddels eind 2016. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee. Bemesting is... meer