Gerard Abbink

27 resultaten gevonden
Het voorjaar is dé tijd voor zwavelbemesting. Wie denkt dat dit alleen geldt voor zandgronden komt bedrogen uit. Op klei is het net zo belangrijk en zelfs op veengrond, dat bekend staat om hoge zwavelleveringen vanuit de bodem, kan de voorziening in het voorjaar krap zijn. Dat blijkt uit de eerste... meer
Veel melkhouders kijken ernaar uit. Vanaf 2015 vervalt het melkquotum. De melkproductie kan omhoog. “Een rendabele intensivering is alleen weggelegd voor veehouders die een hoge en kwalitatief goede ruwvoerproductie halen.”Dat stelt productmanager Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus in vakblad... meer
De graskuilen in Nederland zijn met gemiddeld 48% droge stof te droog. En dat is jammer, want droger inkuilen gaat ten koste van melkzuur. Melkzuur levert een belangrijke bijdrage aan een hoge melkproductie.Meestal wordt er bij de analyseresultaten van graskuilen vooral gekeken naar het... meer
Nederlandse melkveehouders doen er goed aan om minder droog in te kuilen. Dat stelt Gerard Abbink, productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus, op basis van onderzoek. “Kuil binnen 48 uur in. Maai je op maandagmiddag, dan moet er op woensdagmiddag worden ingekuild.”De graskuilen in Nederland... meer
Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle maïsoogst? Het begint met bemonsteren. De bodemtoestand is namelijk zeer bepalend voor de uiteindelijke opbrengst. Als er eenmaal is gezaaid kan er niet veel meer gecorrigeerd worden. Alleen K-bemesting kan als de mais er al in zit.Voor een... meer
Dit voorjaar zijn door de wisselvallige weersomstandigheden veel meer kuilen onder slechte omstandigheden ingekuild dan de laatste 5 jaar. Hierdoor verwacht BLGG AgroXpertus kwaliteitsproblemen (boterzuurbesmettingen) die we de laatste jaren slechts zelden hebben gezien. “Gezien de grote... meer
De onderzoeksresultaten van de eerste snede zijn door BLGG AgroXpertus verwerkt. Ondanks het feit dat de massa minstens net zo groot was als in 2012 heeft de voorjaarskuil een aanzienlijk betere voederwaarde. Het wisselvallige weer zorgde wel voor nattere kuilen.45% van de kuilen zit zelfs onder de... meer
De gemiddelde kwaliteit van de zomerkuilen is dit jaar goed. De conservering en droge stofpercentages zijn vergelijkbaar met vorig jaar en met gemiddeld 48% zijn de kuilen iets vochtiger dan de afgelopen jaren. Dit komt de kwaliteit ten goede.De zomerkuilen bestaan voornamelijk uit kuilen van de... meer
Sinds de invoering van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) in 1996 en de derogatiewetgeving in 2005 is niet alleen het gehalte Ruw Eiwit in graskuilen afgenomen, maar ook hoeveelheden mineralen en sporenelementen. Dit blijkt uit de analysecijfers van BLGG AgroXpertus.Het is zeer waarschijnlijk... meer
De VEM-gehaltes in snijmaiskuilen laten de laatste jaren een duidelijk stijgende trend zien (zie figuur). De kuilen in Nederland bereikten dit jaar de hoogste VEM-waarde in tien jaar tijd. De stijgende tendens is voor een belangrijk deel te danken aan de grote stappen die zijn gezet in de... meer

Pages