gewasbemestingsonderzoek

1 resultaten gevonden
Potgrond-, substraat- en kasgrondonderzoek geven samen met analyses van voedingsoplossingen en drainwater al een goed beeld van de nutriëntenhuishouding in teeltmedium en plant. Met behulp van deze analyses kan vrij goed op een toereikende beschikbaarheid van nutriënten worden gestuurd. Maar,... meer