Gewasopbrengst

11 resultaten gevonden
De gehaltes plantbeschikbare zink variëren enorm in Nederland. Dat maakt de kaart met gemiddelde zinkgehalten per postcodegebied in Nederland goed duidelijk. Zowel zinktekorten als zinkovermaat kunnen zorgen voor flinke problemen in de teelt en opbrengst. Gemiddeld gezien daalt het gehalte zink... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat blijkt uit analyseresultaten van BLGG van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Dit zal ten koste gaan van de productiecapaciteit.         BemestingsMonitor... meer
De mineralisatie van zwavel komt dit jaar nog maar langzaam op gang. Voor een goede mineralisatie is voldoende en actief bodemleven nodig. Waarschijnlijk speelt het relatief koele voorjaar hierin een rol.         BemestingsMonitor CHECK:  meet wat... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat heeft BLGG onlangs naar buiten gebracht. Het blijkt uit de cijfers van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Het is tegelijkertijd een herkenbaar beeld in de veehouderij.Dalende fosfaatgehalten gaan... meer
Zout in de grond, ofwel verzilting, is wereldwijd een toenemend probleem. Ook in Nederland zijn er gebieden die er mee te maken hebben. Wat kunt u hieraan doen en hoe kunnen we het meten?         BemestingsMonitor:  over zowel voorraad als bijbemesting... meer
Met de najaarskuilen van 2015 wordt opnieuw een  VEM-record verbroken.  Doordat de graskuilen uit het najaar wat droger zijn, zijn ze bijzonder geschikt voor het melkvee. De najaarskuilen van dit jaar zijn aanzienlijk droger ingekuild dan andere jaren (gemiddeld 490 g/kg). Daardoor... meer
Geen seizoen is hetzelfde. Droge en natte periodes, warme en koude periodes volgen elkaar op. Elk seizoen anders. Extra controlemomenten om de beschikbaarheid van nutriënten te checken, kunnen het verschil maken tussen een goede en slechte oogst.Ook dit jaar laat het weer zich van haar grillige... meer
De snijmaiskuilen van dit jaar zijn gemiddeld droog en bevatten behoorlijk wat zetmeel. De droge en warme septembermaand heeft voor een razendsnelle afrijping gezorgd. Dat blijkt uit de gemiddelde resultaten van de maiskuilanalyses van Eurofins Agro. De voederwaarde van de maiskuilen is goed,... meer
Het is inmiddels eind 2016. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee. Bemesting is... meer
Voederbieten worden weer meer geteeld. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS, en ook Eurofins Agro ziet dat terug in de aantallen voederwaardeanalyses. Het gewas wordt een ‘handje geholpen’ door de vergroeningseis, maar daar is niet alles mee gezegd: het is zeer geschikt als ‘derde gewas’. De... meer

Pages