gras

4 resultaten gevonden
De voederwaarde van gras of mais – al dan niet ingekuild – wordt in de meeste laboratoria met Nabij Infrarood (NIRS) licht bepaald. Deze NIRS-techniek levert goede resultaten mits er voldoende achterliggende referentie-data is met voldoende hoge nauwkeurigheid. Een onnauwkeurige NIRS-meting... meer
In deze tijd van het jaar schiet het gras in de aar. Het gewas wordt daardoor stengeliger. Voor de verteerbaarheid is het goed om wat vochtiger in te kuilen dan de eerdere sneden. Bij een lager gehalte droge stof, verloopt het conserveringsproces in de kuil intensiever. De melkzuurbacteriën... meer
Dit jaar is de eerste snede in grofweg drie etappes gemaaid. Een groot deel rond Pasen, een ander deel de eerste week van mei en de laatste etappe rond half mei. Uit onderzoek van Eurofins Agro blijkt dat deze verschillen in maaimomenten voornamelijk hebben geleid tot verschillen in eiwitkwaliteit... meer
Het koude en droge voorjaar heeft gezorgd voor extra zwaveltekorten voor het gras. We zagen het tekort al in het vers gras onderzoek, maar ook de eerste 1000 kuilmonsters geanalyseerd door Eurofins Agro laten dit zien. Wat doet een zwaveltekort met de eiwitkwaliteit van uw kuil? 30 g eiwit... meer