Grasgroei

6 resultaten gevonden
Door het wisselvallige weer stellen veel boeren het maaien noodgedwongen uit. De kwaliteit is bij hoge opbrengst echter vooralsnog beter dan vorig jaar.Het gras heeft wat betreft de opbrengst een inhaalslag gemaakt. Maaien gebeurt echter nog maar sporadisch door het wisselvallige weer. Gaan we weer... meer
De kwaliteit van het eerste gras is erg goed op dit moment.  Het vroege voorjaar en de vele zonuren zorgen voor gras met een zeer goede verteerbaarheid.  De meeste monsters van vers gras bevatten afgelopen week  daardoor 1000 VEM of meer, en een gehalte ruw eiweit (RE) tussen de 200... meer
Het is 15 februari geweest. De bemesting van de eerste snede is begonnen. Hierbij een aantal tips voor een succesvolle bemesting:         Mestonderzoek:  zekerheid over de gehalten            1. Plaats de... meer
Graslandvernieuwing wordt vaak als mogelijkheid genoemd om de productie van grasland te verbeteren. Hierdoor kunt u als melkveehouder voldoen aan de groeiende voerbehoefte  op uw bedrijf en de mestbenutting verbeteren. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat oud grasland efficiënter omgaat met... meer
Het maken van een perfecte kuil is telkens weer een uitdaging. Het is afhankelijk van diverse factoren: graskwaliteit, bemesting, maaimoment en de weersomstandigheden. Maar wat is nou het beste percentage droge stof voor een graskuil?Uit de cijfers waarover BLGG beschikt (van meer dan 100.000... meer
We naderen het einde van de bemestingsperiode: tijd om de mineralenbalans op te maken, om de resterende gebruiksruimte te benutten en een basis te leggen voor zowel een goede najaarssnede als een goede oogst voor 2016.         BemestingsWijzer:  uw ... meer