Groenbemester

12 resultaten gevonden
Vanwege het ongebruikelijk koude en natte voorjaar mogen boeren op bouwland dit jaar langer mest uitrijden. Dit heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken besloten in overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.Voorwaarde is wel dat ze een groenbemester inzaaien als... meer
Percelen met een goede bodemvruchtbaarheid leveren de hoogste opbrengst. Toch is de bodemvruchtbaarheid lang niet overal optimaal. Reparatie begint direct na de oogst. Let daarbij op de chemische, fysische en biologische kenmerken van de bodem!Bodemvruchtbaarheid is het fundament onder een... meer
Goed nieuws! Uit resultaten van het project Beter Boeren met Biodiversiteit blijkt dat door de aanvoer van extra organische stof het bodemleven al na twee jaar toeneemt. Hierover berichtten diverse vakbladen.Twintig akkerbouwers deden mee met het project van het Louis Bolk Instituut en HLB. Iedere... meer
In de bodem leven veel soorten organismen. Dit bodemleven heeft veel invloed op bodemprocessen en daarmee op (de gezondheid van) uw gewas. U kunt hierin sturen en zo de opbrengst van uw gewas optimaliseren.Het is een ingewikkeld stelsel van eten en gegeten worden. Het leven in de bodem lijkt wel... meer
Een doorbraak voor de telers van suikerbieten. In de resistentie tegen bietencystenaaltjes is er voor het eerst een suikerbietenras dat onder niet-besmette omstandigheden dezelfde financiële opbrengst kan halen als de nummer 1 op de lijst met alleen rhizomanieresistente rassen.De juiste rassenkeuze... meer
Is uw perceel gevoelig voor verslemping of misschien juist voor verstuiving? De nieuwe textuurdriehoek op de bemestingsverslagen van BLGG AgroXpertus maakt in één oogopslag duidelijk welke grondsoort uw perceel heeft. Daarbij vermelden we direct de kans op verslemping en verstuiving.Iedere... meer
Kwaliteit en opbrengst: dat zijn de zaken waar een goede ruwvoerproductie op gericht moet zijn. Dit bespaart kosten voor de aankoop van krachtvoer en geeft een optimale melkproductie. Het fundament onder een lage kostprijs per kilo melk. Tien tips voor een optimale snijmaïsteelt!Onderstaande tips... meer
De graanoogst staat alweer voor de deur. De periode tussen graanoogst en inzaaien van een groenbemester is het meest geschikt om uw percelen te bekalken. Hiermee verbetert u de bodemstructuur en verhoogt u de pH.Direct na de oogst begint de reparatie van uw percelen. Bekalking is één van de... meer
Een heel aantal gewassen is geoogst. Tijd om lessen te trekken uit het afgelopen seizoen. Hoe hebben uw percelen gepresteerd? Waren er misschien minder goede plekken die (nog) niet goed te verklaren zijn? Of bleef een perceel in zijn geheel achter? Wij zoeken graag met u mee naar de oorzaak. ... meer
Een goede organische stofvoorziening in de bodem draagt bij aan hogere maisopbrengsten. Dat is de voorlopige conclusie uit het demonstratieproject Grondig Boeren met Maïs in Drenthe. Het zaaien van een groenbemester kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.Uit een tussentijdse opbrengstmeting... meer

Pages