grondanalyse

30 resultaten gevonden
Voor de meeste derogatiebedrijven zijn er nog veel uitdagingen voor de maïsteelt van volgend jaar. Veel bedrijven moeten hun areaal nog inkrimpen tot 20%, en er mag volgend jaar geen P-kunstmest meer gebruikt worden. 5 tips voor een goede maïsopbrengst in 2015.Uit diverse bemestingsonderzoeken, van... meer
In 4 op de 10 Nederlandse percelen wordt de bindingcapaciteit van de bodem onvoldoende benut. Dat stelt Eurofins Agro op basis van alle analyseresultaten van de bodems. Percelen zijn vaak in staat om meer nutriënten te binden dan in werkelijkheid gebeurt. Er is concurrentie in de bodem. Elk... meer
De gehalten borium (B) in de Nederlandse bodem nemen af. Intensieve regen, waar we vanwege de klimaatverandering steeds vaker mee te maken hebben, zorgen voor uitspoeling van het sporenelement. Teveel beregenen in tijden van droogte zorgt eveneens voor afnemende gehalten.    ... meer
Een overmaat van zink (Zn) in de bodem kan vervelende gevolgen hebben. Zo kwamen, in een door BLGG onderzocht perceel op rivierklei, de suikerbieten slecht op. Zinkovermaat wordt bijna altijd veroorzaakt door een te lage pH.         BemestingsWijzer:  uw... meer
De aanwezigheid van voldoende plantbeschikbaar calcium in de bodem verbetert de kwaliteit van aardappelen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van Farm Frites, BLGG, DLV Plant en Yara. Er is een verband tussen calcium en het aantal aangetaste knollen met bruine harten. ... meer
Onze buitendienst is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling? Of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden waaraan moet u voldoen.         BemestingsWijzer:  uw informatie voor uitgekiende... meer
De gehaltes plantbeschikbare zink variëren enorm in Nederland. Dat maakt de kaart met gemiddelde zinkgehalten per postcodegebied in Nederland goed duidelijk. Zowel zinktekorten als zinkovermaat kunnen zorgen voor flinke problemen in de teelt en opbrengst. Gemiddeld gezien daalt het gehalte zink... meer
Veel akker- en tuinbouwers hebben hun percelen weer laten bemonsteren en analyseren in de afgelopen maanden. “Benut deze cijfers optimaal om gebruik te maken van de fosfaatruimte die u met uw bedrijf heeft”, is het advies van Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij BLGG.   ... meer
Eén op de drie maïspercelen op zandgrond heeft een pH onder de 5. Dat blijkt uit de analyseresultaten van maispercelen op zandgrond die dit voorjaar zijn bemonsterd.  De optimale pH voor mais op zand ligt rond de 5,5. Een te lage pH op mais kost al snel 10-20% opbrengst.   ... meer
Een tekort aan het sporenelement zink komt steeds vaker voor in Nederlandse percelen. Voor melkveehouders die snijmaïs verbouwen is het opletten, want snijmaïs is één van de meest gevoelige gewassen voor zinktekort. Een zinktekort (of overmaat) kan ook invloed hebben op de gezondheid van het vee.... meer

Pages