Grondontsmetting

4 resultaten gevonden
Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) kunnen zich snel vermeerderen en grote economische schade aanrichten door bijvoorbeeld besmet vermeerderingsmateriaal dat afgekeurd wordt. Mede door het grote aantal waardplanten zijn deze aaltjes moeilijk te beheersen. Toch zijn er ook een aantal effectieve... meer
Verticillium zorgt voor verwelking bij diverse gewassen en is zeer moeilijk te bestrijden. “Voorkomen is het beste wat je kunt doen”, vertelt PlantDoctor Trudie Coenen van BLGG AgroXpertus. “Stomen kan de ziekte onderdrukken.”Verticillium is één van die ziektes waar je als glastuinbouwer liever... meer
Biologische grondontsmetting is een methode die al bij verschillende telers met succes wordt toegepast. Maar wat is het effect en hoe snel kan het perceel weer worden gebruikt? BLGG Research onderzocht dit voor Bodem Resetten®, een product van Thatchtec.Sommige teelten hebben veel last van... meer
Het ministerie van Economische Zaken heeft een vrijstelling verleend tot 1 november 2013 voor een extra ontsmettingsmogelijkheid voor stengelaaltjes met Monam Cleanstart. Deze vrijstelling is geldig bij de onbedekte teelt van bloembollen.Telers kunnen vrijstelling krijgen als er sprake is van een... meer