Grondteelt

6 resultaten gevonden
Verticillium zorgt voor verwelking bij diverse gewassen en is zeer moeilijk te bestrijden. “Voorkomen is het beste wat je kunt doen”, vertelt PlantDoctor Trudie Coenen van BLGG AgroXpertus. “Stomen kan de ziekte onderdrukken.”Verticillium is één van die ziektes waar je als glastuinbouwer liever... meer
Biologische grondontsmetting is een methode die al bij verschillende telers met succes wordt toegepast. Maar wat is het effect en hoe snel kan het perceel weer worden gebruikt? BLGG Research onderzocht dit voor Bodem Resetten®, een product van Thatchtec.Sommige teelten hebben veel last van... meer
In de bodem leven veel soorten organismen. Dit bodemleven heeft veel invloed op bodemprocessen en daarmee op (de gezondheid van) uw gewas. U kunt hierin sturen en zo de opbrengst van uw gewas optimaliseren.Het is een ingewikkeld stelsel van eten en gegeten worden. Het leven in de bodem lijkt wel... meer
Op veel percelen is een tekort aan plantbeschikbare calcium. Dat blijkt uit de bodemgemiddelden 2013 van BLGG AgroXpertus. Met name in de fruitteelt zijn flinke tekorten te zien, maar dit geldt zeker ook voor de vollegrondteelt, akkerbouwpercelen en voor gras- en maïsland.Calcium komt in steeds... meer
In 4 op de 10 Nederlandse percelen wordt de bindingcapaciteit van de bodem onvoldoende benut. Dat stelt Eurofins Agro op basis van alle analyseresultaten van de bodems. Percelen zijn vaak in staat om meer nutriënten te binden dan in werkelijkheid gebeurt. Er is concurrentie in de bodem. Elk... meer
Per 1 januari 2018 bestaat er een zuiveringsplicht voor restwaterstromen. Hoe is de situatie op uw bedrijf? Wat is het gehalte aan gewasbeschermingsmiddelen in uw lozingswater? Door goed ‘voor te sorteren’ komt u in 2018 niet voor onaangename verrassingen te staan.Vanaf 2018 moeten... meer