Jan Hardeman

9 resultaten gevonden
Het geven van een gebalanceerde voeding wil nog niet zeggen dat alle nutriënten daadwerkelijk door het gewas worden opgenomen. Met gewasonderzoek wordt gecontroleerd of de voedingselementen in het gewas op niveau zijn.De groei van het gewas wordt door allerlei factoren beïnvloed. Als ondernemer... meer
Het gehalte organisch materiaal in de bodem bepaalt voor een groot gedeelte hoe die bodem functioneert en is dus essentieel voor de grondteelt. Zo beïnvloedt het de bewortelbaarheid, het vermogen om nutriënten te leveren en de waterdoorlatendheid.“Organische stof werkt als een buffer in de bodem.... meer
Hoe meer voedingsstoffen (nutriënten) aan de klei- of humusdeeltjes van kasgrond zijn gebonden, hoe vruchtbaarder deze is. Een goede indicator voor bodemvruchtbaarheid is de CEC: te vergelijken met een groot voorraadvat met voedingsstoffen.CEC staat voor Cation Exchange Capacity, ofwel het klei-... meer
Het belang van goede en betrouwbare residuanalyses neemt toe. De consument wil een gezond product. Supermarktketens stellen daarom hoge eisen. BLGG AgroXpertus biedt betrouwbaar residuonderzoek aan voor AGF-producten, plantmateriaal, grond en water.“Het analyseren van residuen is echt een... meer
Lozingswater is op z’n zachtst gezegd een ‘issue’ in de glastuinbouw. Uiterlijk in 2016 wordt zuivering verplicht en de toegestane emissies worden de komende jaren flink teruggebracht. Zorg ervoor dat u grip heeft op de wijzigingen door op z’n minst te weten wat er in het lozingswater van uw... meer
In de teelt op kasgrond is het van groot belang om de voorraden nutriënten in beeld te hebben. Voor calcium geeft de parameter ‘koolzure kalk’ informatie over de voorraad die aanwezig is. In hoeverre deze beschikbaar is voor het gewas hangt van diverse factoren af.     ... meer
In de akkerbouw en vollegrondsteelt is aaltjesonderzoek (nematoden) steeds meer gemeengoed. Schadelijke aaltjes zorgen vaak voor kwaliteitsproblemen en verminderde opbrengst. Preventief onderzoek kan veel leed besparen. Maar hoe zit dat in de glastuinbouw? Veroorzaken aaltjes hier net zoveel schade... meer
Hoewel er voor sierteeltgewassen geen officiële residunormen gelden, wordt er toch steeds vaker onderzoek naar gedaan. Dit doen telers van siergewassen onder andere om aan kwaliteitscertificaten  te kunnen voldoen of vanwege handelseisen van grootwinkelbedrijven.Waar residuonderzoek tot voor... meer
Als het gaat over organische stof in kasgrond, potgrond en substraten, dan hebben we het meestal over de hoeveelheid. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de organische stof? Dat is erg complex en onderwerp van verder onderzoek.Onlangs verscheen het advies Toestand en dynamiek van organische stof... meer