kali

2 resultaten gevonden
De aanvoer van kali op grasland is een actueel punt van aandacht. Het element is belangrijk voor de droogteresistentie. In veel gevallen kan een kleine dosering kali typische stressfactoren in de zomer en het najaar, zoals roest, voor grasland beperken.  De hoeveelheid beschikbare kali... meer
Niet alleen een bodemanalyse is van groot belang voor het maken van een bemestingsplan, maar ook een mestanalyse. Hoe weet u immers anders welke gehaltes de mest in uw put bevat. Kennis van de stikstof-, fosfaat én kaligehaltes zijn onmisbaar bij het optimaal gebruik maken van de mest. Met... meer