Koolzure kalk

3 resultaten gevonden
Dat calcium de bodemstructuur en kwaliteit van het gewas positief beïnvloedt, is bekend. Minder bekend is dat calcium bijdraagt aan een hoge productie. Calcium ligt niet altijd op een presenteerblaadje. Het is belangrijk om te weten hoeveel calcium de bodem kan ‘naleveren’.Dit betoogt Arjan... meer
Op veel percelen is een tekort aan plantbeschikbare calcium. Dat blijkt uit de bodemgemiddelden 2013 van BLGG AgroXpertus. Met name in de fruitteelt zijn flinke tekorten te zien, maar dit geldt zeker ook voor de vollegrondteelt, akkerbouwpercelen en voor gras- en maïsland.Calcium komt in steeds... meer
In de teelt op kasgrond is het van groot belang om de voorraden nutriënten in beeld te hebben. Voor calcium geeft de parameter ‘koolzure kalk’ informatie over de voorraad die aanwezig is. In hoeverre deze beschikbaar is voor het gewas hangt van diverse factoren af.     ... meer