Korrelverdeling

1 resultaten gevonden
De bodem bestaat naast organische stof, lucht en voedingsstoffen uit klei, silt en zand. Deze laatste 3 fracties worden samen ook wel bodemtextuur genoemd. De verhouding tussen de hoeveelheid zand, slit en klei bepaalt de gevoeligheid van de bodem voor verslemping.Verslemping is het ontmengen van... meer