KringloopWijzer

13 resultaten gevonden
Veruit de meeste melkveehouders doen mee aan de bedrijfsspecifieke excretie (BEX). Steeds meer ondernemers beginnen met de KrinloopWijzer. Voor KringloopWijzer gebruikt u exact  dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX. Hieronder een overzicht van de regels voor de bemonstering voor de BEX en... meer
Op bedrijven die gebruik maken van de derogatieregeling mag sinds afgelopen jaar geen kunstmest meer worden gebruikt voor de fosfaat(start)gift. Het is daarom erg belangrijk om te weten of de fosfaatonttrekking van het maïsgewas met de drijfmestgift gedekt wordt.  Enkele tips.  ... meer
Wageningen UR Livestock Research en BLGG hebben met financiering van voormalig Productschap Zuivel onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de partijmetingen ten behoeve van BEX en kringloopwijzer nauwkeuriger te maken. Uit dit onderzoek is een verbetering voor de inschatting van de... meer
Bedrijven met een fosfaatoverschot zijn sinds 1 januari 2015 verplicht de kringloopwijzer bij te houden. Daarvoor heeft u als basis de BEX-gegevens van de kuilen nodig. In dit artikel zetten we de vereisten voor u uiteen.Voor KringloopWijzer gebruikt u exact dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat heeft BLGG onlangs naar buiten gebracht. Het blijkt uit de cijfers van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Het is tegelijkertijd een herkenbaar beeld in de veehouderij.Dalende fosfaatgehalten gaan... meer
Er komen fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken bekend gemaakt. “Het gaat nu nog meer om efficiency. Een goede benutting van het ruwvoer en de bodem maakt meer en meer het verschil.”Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische... meer
Vanaf 2016 is de KringloopWijzer voor vrijwel alle melkveebedrijven verplicht. Laat daarom nu al uw ruwvoerpartijen volgens de voorwaarden van BEX bemonsteren en opmeten. Dit is uw beginvoorraad voor KringloopWijzer in 2016. En wat moet u verder doen gedurende het jaar? Eurofins Agro zet... meer
KringloopWijzer is sinds dit jaar verplicht voor alle melkveebedrijven in Nederland. Over KringloopWijzer is van alles te zeggen. Het helpt de bedrijfsefficiëntie te vergroten en is daarmee meer dan een set regels. Tegelijkertijd zijn er wel wat zaken om rekening mee te houden. Acht belangrijke... meer
Steeds meer melkveehouders laten mest onderzoeken voordat ze gaan uitrijden. De gehalten nutriënten variëren namelijk nogal. En bij KringloopWijzer is het een meer dan logische schakel om te onderzoeken.De belangrijkste stap voor een goede bemesting van uw eerste snede (goed voor 30 -50% van uw... meer
Het is inmiddels eind 2016. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee. Bemesting is... meer

Pages