Kuilanalyse

35 resultaten gevonden
De graskuilen in Nederland zijn met gemiddeld 48% droge stof te droog. En dat is jammer, want droger inkuilen gaat ten koste van melkzuur. Melkzuur levert een belangrijke bijdrage aan een hoge melkproductie.Meestal wordt er bij de analyseresultaten van graskuilen vooral gekeken naar het... meer
Nederlandse melkveehouders doen er goed aan om minder droog in te kuilen. Dat stelt Gerard Abbink, productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus, op basis van onderzoek. “Kuil binnen 48 uur in. Maai je op maandagmiddag, dan moet er op woensdagmiddag worden ingekuild.”De graskuilen in Nederland... meer
Mais is een echte ‘kalivreter’.  Kali (K) is van belang voor een goede waterhuishouding: essentieel voor een goede benutting van alle nutriënten, en daarmee voor de opbrengst. Een korte beschrijving over nut en noodzaak van aanvullende kalibemesting. De grootste aanvoerpost van kali is... meer
De samenstelling van graskuil is van grote invloed op de dichtheid van het product. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van WUR Livestock Research en BLGG AgroXpertus. Het vooronderzoek geeft aanknopingspunten om de kuildichtheid in de toekomst beter in te schatten.Naast het percentage... meer
Dit voorjaar zijn door de wisselvallige weersomstandigheden veel meer kuilen onder slechte omstandigheden ingekuild dan de laatste 5 jaar. Hierdoor verwacht BLGG AgroXpertus kwaliteitsproblemen (boterzuurbesmettingen) die we de laatste jaren slechts zelden hebben gezien. “Gezien de grote... meer
De eerste snede van dit jaar heeft de kuilplaten flink gevuld. Het seizoen begon laat, maar het gras liet een explosieve groei zien. Het wisselvallige weer  in mei zorgde er echter voor dat er niet eerder dan eind mei onder gunstige omstandigheden ingekuild kon worden.Het Barenbrug... meer
De onderzoeksresultaten van de eerste snede zijn door BLGG AgroXpertus verwerkt. Ondanks het feit dat de massa minstens net zo groot was als in 2012 heeft de voorjaarskuil een aanzienlijk betere voederwaarde. Het wisselvallige weer zorgde wel voor nattere kuilen.45% van de kuilen zit zelfs onder de... meer
Dit voorjaar zijn de kuilen door het wisselvallige weer vaak met een korte veldperiode ingekuild. Ze zijn daardoor een stuk natter. 45% van de kuilen heeft een percentage droge stof onder het streeftraject van 30%.  Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden: zo zijn natte kuilen... meer
De huidige formules voor het bepalen van de voorraad droge stof van vierkante en ronde balen kunnen een stuk beter. Dit blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek van BLGG AgroXpertus en Wageningen UR Livestock Research.De huidige voorgeschreven formules, nodig voor onder andere de... meer
Sporenelementen zijn belangrijk voor de gezondheid en vruchtbaarheid van het melkvee. Tekorten kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en uiteindelijk productieverlies. In de praktijk echter krijgt de veestapel vaak niet de optimale hoeveelheid; zowel gebrek als overmaat komen (nog) regelmatig voor.... meer

Pages