Kuildichtheid

4 resultaten gevonden
De samenstelling van graskuil is van grote invloed op de dichtheid van het product. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van WUR Livestock Research en BLGG AgroXpertus. Het vooronderzoek geeft aanknopingspunten om de kuildichtheid in de toekomst beter in te schatten.Naast het percentage... meer
Hebben uw percelen extra kali nodig? Om dat te bepalen moet u rekening houden met drie factoren: de gewasonttrekking per hectare, de aanvoer via drijfmest en capaciteit van de bodem om kali na te leveren. Zorg dat u minstens zoveel aanvult als het gewas per hectare onttrekt.In optimale... meer
Veruit de meeste melkveehouders doen mee aan de bedrijfsspecifieke excretie (BEX). Steeds meer ondernemers beginnen met de KrinloopWijzer. Voor KringloopWijzer gebruikt u exact  dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX. Hieronder een overzicht van de regels voor de bemonstering voor de BEX en... meer
Wageningen UR Livestock Research en BLGG hebben met financiering van voormalig Productschap Zuivel onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de partijmetingen ten behoeve van BEX en kringloopwijzer nauwkeuriger te maken. Uit dit onderzoek is een verbetering voor de inschatting van de... meer