Kuilmonster

49 resultaten gevonden
‘Snijmaïs bevat weinig ammoniak’ was afgelopen jaren de aanname van veel voedingsdeskundigen. In voederwaardeberekeningen werd uitgegaan van een ammoniakfractie van 5%. Meting van de NH3-fractie door BLGG AgroXpertus toont aan dat de werkelijke gehaltes variëren tussen 2 en 15.Dankzij een nieuw... meer
De zomerkuilen van 2012 onderscheiden zich op één belangrijk kenmerk van de zomerkuilen in voorgaande jaren; de hoeveelheid eiwit is opvallend laag. Daarmee sluiten ze zich aan bij de voorjaarskuilen, die ook al laag in het eiwitgehalte zaten.Met 140 gram eiwit per kg droge stof bevatten de... meer
De eerste uitslagen van de maïskuilen van dit jaar duiden op een goede voederwaarde (VEM) en een hoog gehalte aan zetmeel. Opvallend is wel dat het eiwitgehalte dit jaar aanzienlijk lager is dan vorig jaar. Ook de graskuilen van 2012 kampen met lage eiwitgehaltes. Dat blijkt uit cijfers van BLGG... meer
Het voorjaar is dé tijd voor zwavelbemesting. Wie denkt dat dit alleen geldt voor zandgronden komt bedrogen uit. Op klei is het net zo belangrijk en zelfs op veengrond, dat bekend staat om hoge zwavelleveringen vanuit de bodem, kan de voorziening in het voorjaar krap zijn. Dat blijkt uit de eerste... meer
De graskuilen in Nederland zijn met gemiddeld 48% droge stof te droog. En dat is jammer, want droger inkuilen gaat ten koste van melkzuur. Melkzuur levert een belangrijke bijdrage aan een hoge melkproductie.Meestal wordt er bij de analyseresultaten van graskuilen vooral gekeken naar het... meer
Nederlandse melkveehouders doen er goed aan om minder droog in te kuilen. Dat stelt Gerard Abbink, productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus, op basis van onderzoek. “Kuil binnen 48 uur in. Maai je op maandagmiddag, dan moet er op woensdagmiddag worden ingekuild.”De graskuilen in Nederland... meer
Mais is een echte ‘kalivreter’.  Kali (K) is van belang voor een goede waterhuishouding: essentieel voor een goede benutting van alle nutriënten, en daarmee voor de opbrengst. Een korte beschrijving over nut en noodzaak van aanvullende kalibemesting. De grootste aanvoerpost van kali is... meer
De samenstelling van graskuil is van grote invloed op de dichtheid van het product. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van WUR Livestock Research en BLGG AgroXpertus. Het vooronderzoek geeft aanknopingspunten om de kuildichtheid in de toekomst beter in te schatten.Naast het percentage... meer
Dit voorjaar zijn door de wisselvallige weersomstandigheden veel meer kuilen onder slechte omstandigheden ingekuild dan de laatste 5 jaar. Hierdoor verwacht BLGG AgroXpertus kwaliteitsproblemen (boterzuurbesmettingen) die we de laatste jaren slechts zelden hebben gezien. “Gezien de grote... meer
De eerste snede van dit jaar heeft de kuilplaten flink gevuld. Het seizoen begon laat, maar het gras liet een explosieve groei zien. Het wisselvallige weer  in mei zorgde er echter voor dat er niet eerder dan eind mei onder gunstige omstandigheden ingekuild kon worden.Het Barenbrug... meer

Pages