Kuilonderzoek

59 resultaten gevonden
De voorjaarkuilen van 2012 weerspiegelen de groeiomstandigheden tijdens de start van het groeiseizoen: veel variatie door wisselvallig weer en veranderende groeiomstandigheden. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste duizend voorjaarskuilen die door BLGG AgroXpertus zijn geanalyseerd.Op het... meer
Ruim 1 op de 10 voorjaarskuilen heeft tijdens het groeiseizoen een zwaveltekort gehad. Deze kuilen hebben een S-index van 85 of lager. Dat blijkt uit analyse van de eerste 1.000 graskuilen die BLGG AgroXpertus dit jaar heeft onderzocht.Met de dalende gebruiksruimte voor stikstof en fosfaat wordt... meer
Het fosforgehalte in voorjaarkuilen is na enkele jaren van daling, dit jaar juist gestegen. De invloed van scherpe bemestingsnormen is dus niet één-op-één te zien in het P-gehalte in graskuil. ‘Waarschijnlijk heeft de vochtvoorziening tijdens het groeiseizoen meer invloed op het P-gehalte’, zegt... meer
Het aantal veehouders dat deelneemt aan BEX is dit jaar opnieuw gestegen. Ruim 74% van de veehouders doet dit jaar mee aan de vrijwillige regeling. Dat blijkt uit cijfers van BLGG AgroXpertus.De stijging van het aantal BEX-deelnemers is al enige jaren zichtbaar. Vorig jaar kwam het aantal... meer
‘Snijmaïs bevat weinig ammoniak’ was afgelopen jaren de aanname van veel voedingsdeskundigen. In voederwaardeberekeningen werd uitgegaan van een ammoniakfractie van 5%. Meting van de NH3-fractie door BLGG AgroXpertus toont aan dat de werkelijke gehaltes variëren tussen 2 en 15.Dankzij een nieuw... meer
De zomerkuilen van 2012 onderscheiden zich op één belangrijk kenmerk van de zomerkuilen in voorgaande jaren; de hoeveelheid eiwit is opvallend laag. Daarmee sluiten ze zich aan bij de voorjaarskuilen, die ook al laag in het eiwitgehalte zaten.Met 140 gram eiwit per kg droge stof bevatten de... meer
De eerste uitslagen van de maïskuilen van dit jaar duiden op een goede voederwaarde (VEM) en een hoog gehalte aan zetmeel. Opvallend is wel dat het eiwitgehalte dit jaar aanzienlijk lager is dan vorig jaar. Ook de graskuilen van 2012 kampen met lage eiwitgehaltes. Dat blijkt uit cijfers van BLGG... meer
Veehouders die deelnemen aan BEX moeten goed letten op het fosforgehalte in het rantsoen. Die waarschuwing doet Koeien & Kansen in samenwerking met Dirksen Management Support (DMS).De voorjaarskuilen van 2012 bevatten gemiddeld meer fosfaat dan in de voorgaande jaren en minder ruw eiwit. Dit is... meer
Het voorjaar is dé tijd voor zwavelbemesting. Wie denkt dat dit alleen geldt voor zandgronden komt bedrogen uit. Op klei is het net zo belangrijk en zelfs op veengrond, dat bekend staat om hoge zwavelleveringen vanuit de bodem, kan de voorziening in het voorjaar krap zijn. Dat blijkt uit de eerste... meer
Nederlandse melkveehouders doen er goed aan om minder droog in te kuilen. Dat stelt Gerard Abbink, productmanager veehouderij bij BLGG AgroXpertus, op basis van onderzoek. “Kuil binnen 48 uur in. Maai je op maandagmiddag, dan moet er op woensdagmiddag worden ingekuild.”De graskuilen in Nederland... meer

Pages