Kwaliteit gras

14 resultaten gevonden
Door het wisselvallige weer stellen veel boeren het maaien noodgedwongen uit. De kwaliteit is bij hoge opbrengst echter vooralsnog beter dan vorig jaar.Het gras heeft wat betreft de opbrengst een inhaalslag gemaakt. Maaien gebeurt echter nog maar sporadisch door het wisselvallige weer. Gaan we weer... meer
De eerste najaarskuilen van 2013 zijn van goede kwaliteit. Dat blijkt uit de cijfers van BLGG AgroXpertus. Met name de voedereenheid melk (VEM, gemiddeld 877) en het gehalte Ruw eiwit (190 gram RE totaal) in graskuilen zijn hoog. Deze waardes zijn de laatste 5 jaar niet meer gehaald.De kwaliteit... meer
Grondonderzoek verdient zich snel terug. Want hoe meer melk uit ruwvoer van eigen land wordt geproduceerd, hoe beter de mineralenbenutting en uw bedrijfsresultaat. Lees hier welke soorten grondonderzoek voor melkveehouders op dit moment beschikbaar zijn.Op dit moment laten veel melkveehouders de... meer
De kwaliteit van het eerste gras is erg goed op dit moment.  Het vroege voorjaar en de vele zonuren zorgen voor gras met een zeer goede verteerbaarheid.  De meeste monsters van vers gras bevatten afgelopen week  daardoor 1000 VEM of meer, en een gehalte ruw eiweit (RE) tussen de 200... meer
Het is 15 februari geweest. De bemesting van de eerste snede is begonnen. Hierbij een aantal tips voor een succesvolle bemesting:         Mestonderzoek:  zekerheid over de gehalten            1. Plaats de... meer
Het afgelopen groeiseizoen (2014) verliep bijzonder goed. Door de zachte winter en de goede vochtvoorziening zijn er veel nutriënten geleverd vanuit de bodem. Dit laten de gemiddelde uitkomsten van de ruwvoeranalyses mooi zien.         KuilKenner graskuil:... meer
Graslandvernieuwing wordt vaak als mogelijkheid genoemd om de productie van grasland te verbeteren. Hierdoor kunt u als melkveehouder voldoen aan de groeiende voerbehoefte  op uw bedrijf en de mestbenutting verbeteren. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat oud grasland efficiënter omgaat met... meer
De graskuilen die gemaakt zijn van de eerste snede van 2015 hebben gemiddeld een laag gehalte ruw eiwit (RE), bevatten bijzonder veel energie en zijn van een goede kwaliteit. Dat blijkt uit de analyseresultaten van BLGG, die vooral vroeg gemaaide eerste snedes bevat.Ten opzichte van de eerste... meer
De voorjaarskuilen van 2015 hebben met gemiddeld 948 VEM de hoogste gemiddelde VEM-waarde ooit. De gehaltes ruw eiwit (RE) zijn met  163 gram wel aanmerkelijk lager. De gehaltes volgen daarmee de dalende trend van de laatste 15 jaar. Het koude, droge, maar zonnige voorjaar heeft... meer
Het maken van een perfecte kuil is telkens weer een uitdaging. Het is afhankelijk van diverse factoren: graskwaliteit, bemesting, maaimoment en de weersomstandigheden. Maar wat is nou het beste percentage droge stof voor een graskuil?Uit de cijfers waarover BLGG beschikt (van meer dan 100.000... meer

Pages