Kwaliteit organische stof

6 resultaten gevonden
Voor organische stof is de laatste jaren steeds meer aandacht. Het is namelijk een belangrijke indicator van bodemvruchtbaarheid en wordt ook wel het ‘zwarte goud’ genoemd. Let echter niet alleen op de hoeveelheid in de bodem, maar ook op de kwaliteit!Dat is de belangrijkste boodschap van het... meer
Als het gaat over organische stof in kasgrond, potgrond en substraten, dan hebben we het meestal over de hoeveelheid. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de organische stof? Dat is erg complex en onderwerp van verder onderzoek.Onlangs verscheen het advies Toestand en dynamiek van organische stof... meer
Verandering in kwaliteit van organische stof Het gehalte zwavel (S) in de Nederlandse bodem is in de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit de gemiddelde analyseresultaten van Eurofins Agro. In kleigronden is de afname gemiddeld 15%, in zandgronden zelfs meer dan 30% in de periode... meer
Organische stof is goed voor de bodem: daar is iedereen het over eens. Maar de ene organische stof is de andere niet. Al eerder hebben we benadrukt dat niet alleen de hoeveelheid organische stof ertoe doet, maar dat kwaliteit ook belangrijk is. Daarbij geeft het onderdeel C-organisch op het... meer
De gehaltes zwavel nemen af in de Nederlandse bodem. Bemesting is dus vaak geen overbodige luxe. Voor zowel opbrengst als kwaliteit is zwavel een belangrijk nutriënt. Houd er rekening mee dat zwavel ook nog eens uitspoelingsgevoelig is! Voor veel telers is het even wennen: we moeten nu toch echt... meer
In zowel mest als compost kan Eurofins Agro organische stof analyseren. Organische stof heeft als het ‘zwarte goud’ diverse functies in de bodem. Zeker sinds de bemestingsruimte beperkt is, is het relevant om de aanvoer van organische stof te weten. Het gehalte organisch materiaal in de bodem... meer