Maiskuil

30 resultaten gevonden
‘Snijmaïs bevat weinig ammoniak’ was afgelopen jaren de aanname van veel voedingsdeskundigen. In voederwaardeberekeningen werd uitgegaan van een ammoniakfractie van 5%. Meting van de NH3-fractie door BLGG AgroXpertus toont aan dat de werkelijke gehaltes variëren tussen 2 en 15.Dankzij een nieuw... meer
De eerste uitslagen van de maïskuilen van dit jaar duiden op een goede voederwaarde (VEM) en een hoog gehalte aan zetmeel. Opvallend is wel dat het eiwitgehalte dit jaar aanzienlijk lager is dan vorig jaar. Ook de graskuilen van 2012 kampen met lage eiwitgehaltes. Dat blijkt uit cijfers van BLGG... meer
Mais is een echte ‘kalivreter’.  Kali (K) is van belang voor een goede waterhuishouding: essentieel voor een goede benutting van alle nutriënten, en daarmee voor de opbrengst. Een korte beschrijving over nut en noodzaak van aanvullende kalibemesting. De grootste aanvoerpost van kali is... meer
Dit voorjaar zijn door de wisselvallige weersomstandigheden veel meer kuilen onder slechte omstandigheden ingekuild dan de laatste 5 jaar. Hierdoor verwacht BLGG AgroXpertus kwaliteitsproblemen (boterzuurbesmettingen) die we de laatste jaren slechts zelden hebben gezien. “Gezien de grote... meer
Sporenelementen zijn belangrijk voor de gezondheid en vruchtbaarheid van het melkvee. Tekorten kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en uiteindelijk productieverlies. In de praktijk echter krijgt de veestapel vaak niet de optimale hoeveelheid; zowel gebrek als overmaat komen (nog) regelmatig voor.... meer
De maisoogst is van start! Er is echter nog veel verschil in rijpheid tussen de percelen. Hier en daar oogt de mais in de wagens nog erg groen. Het is van belang om de kolf goed af te laten rijpen voordat de oogst kan beginnen. Goed afgerijpte mais zal namelijk meer zetmeel en bestendig zetmeel... meer
Uit de eerste ruim 400 verse snijmaisanalyses die BLGG AgroXpertus dit jaar tot oktober uitgevoerd heeft, blijkt dat de snijmais dit jaar gemiddeld 15 gram minder zetmeel bevat. Dit is een gevolg van het late seizoen en de periodes met droogte gedurende het jaar. De kolf is daardoor in relatief... meer
De VEM-gehaltes in snijmaiskuilen laten de laatste jaren een duidelijk stijgende trend zien (zie figuur). De kuilen in Nederland bereikten dit jaar de hoogste VEM-waarde in tien jaar tijd. De stijgende tendens is voor een belangrijk deel te danken aan de grote stappen die zijn gezet in de... meer
Jaarlijks worden bij BLGG AgroXpertus ruim 500.000 monsters onderzocht. De gemiddelden van alle onderzoeksresultaten geven een heel betrouwbaar beeld in vergelijking met bijvoorbeeld andere jaren of grondsoorten. U vindt de gemiddelden van de onderzoeksresultaten op onze website.De ruwvoerkwaliteit... meer
Kwaliteit en opbrengst: dat zijn de zaken waar een goede ruwvoerproductie op gericht moet zijn. Dit bespaart kosten voor de aankoop van krachtvoer en geeft een optimale melkproductie. Het fundament onder een lage kostprijs per kilo melk. Tien tips voor een optimale snijmaïsteelt!Onderstaande tips... meer

Pages