Meer melk van eigen land

27 resultaten gevonden
Ondernemende veehouders doen er verstandig aan het wettelijke derogatiemonster te benutten om landbouwkundig bruikbare informatie te verkrijgen. Zo kan de vraag of een bekalking nodig is, al voor minder dan € 1,- extra per ha per jaar worden beantwoord.Uit bodemanalyses van de afgelopen vier jaar... meer
BLGG AgroXpertus introduceert de structuurdriehoek voor grasland, gebaseerd op meting van de CEC. Veehouders krijgen hierdoor inzicht in de potentiële structuur van de grond. Daarnaast geeft deze informatie over de hoeveelheid magnesium, calcium en kalium die de bodem aan het gras levert.CEC staat... meer
Snijmais is een prima voedergewas op melkveehouderijbedrijven. De VEM-productie per ha is hoog én het is een prima energie- en zetmeelbron voor het melkvee. Door speciaal te letten op de S-bemesting van snijmais, kan de melkproductie met 1.600 kg melk per ha omhoog.Een zwavelbemesting in het begin... meer
‘Snijmaïs bevat weinig ammoniak’ was afgelopen jaren de aanname van veel voedingsdeskundigen. In voederwaardeberekeningen werd uitgegaan van een ammoniakfractie van 5%. Meting van de NH3-fractie door BLGG AgroXpertus toont aan dat de werkelijke gehaltes variëren tussen 2 en 15.Dankzij een nieuw... meer
De zomerkuilen van 2012 onderscheiden zich op één belangrijk kenmerk van de zomerkuilen in voorgaande jaren; de hoeveelheid eiwit is opvallend laag. Daarmee sluiten ze zich aan bij de voorjaarskuilen, die ook al laag in het eiwitgehalte zaten.Met 140 gram eiwit per kg droge stof bevatten de... meer
De eerste uitslagen van de maïskuilen van dit jaar duiden op een goede voederwaarde (VEM) en een hoog gehalte aan zetmeel. Opvallend is wel dat het eiwitgehalte dit jaar aanzienlijk lager is dan vorig jaar. Ook de graskuilen van 2012 kampen met lage eiwitgehaltes. Dat blijkt uit cijfers van BLGG... meer
Het sporenelement Molybdeen (Mo) is essentieel voor de groei van planten, vooral bij vlinderbloemigen zoals klaver. De beschikbaarheid van Mo verschilt per grondsoort. Plant en dier hebben maar zeer kleine hoeveelheden nodig van dit sporenelement. Toch zijn er percelen waarin onvoldoende... meer
Duurzame verhoging van de melkproductie in de veehouderij is alleen mogelijk als de productie per ha stijgt. Tot die conclusie komen John Baars (Dirksen Management Support) en Gerard Abbink (BLGG AgroXpertus) na bestudering van technische cijfers van een groot aantal melkveehouderijbedrijven.... meer
Sporenelementen zijn noodzakelijk voor de groei van gras en maïs én hebben effect op de gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee. Analyse van sporenelementen geeft inzicht in de beschibaarheid ervan in de bodem. Gericht bemesten met sporenelementen zorgt ervoor dat de veestapel gezond en efficiënt... meer
Veel melkhouders kijken ernaar uit. Vanaf 2015 vervalt het melkquotum. De melkproductie kan omhoog. “Een rendabele intensivering is alleen weggelegd voor veehouders die een hoge en kwalitatief goede ruwvoerproductie halen.”Dat stelt productmanager Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus in vakblad... meer

Pages