Melkproductie

16 resultaten gevonden
De graskuilen in Nederland zijn met gemiddeld 48% droge stof te droog. En dat is jammer, want droger inkuilen gaat ten koste van melkzuur. Melkzuur levert een belangrijke bijdrage aan een hoge melkproductie.Meestal wordt er bij de analyseresultaten van graskuilen vooral gekeken naar het... meer
Dit voorjaar zijn door de wisselvallige weersomstandigheden veel meer kuilen onder slechte omstandigheden ingekuild dan de laatste 5 jaar. Hierdoor verwacht BLGG AgroXpertus kwaliteitsproblemen (boterzuurbesmettingen) die we de laatste jaren slechts zelden hebben gezien. “Gezien de grote... meer
De maisoogst is van start! Er is echter nog veel verschil in rijpheid tussen de percelen. Hier en daar oogt de mais in de wagens nog erg groen. Het is van belang om de kolf goed af te laten rijpen voordat de oogst kan beginnen. Goed afgerijpte mais zal namelijk meer zetmeel en bestendig zetmeel... meer
Uit de eerste ruim 400 verse snijmaisanalyses die BLGG AgroXpertus dit jaar tot oktober uitgevoerd heeft, blijkt dat de snijmais dit jaar gemiddeld 15 gram minder zetmeel bevat. Dit is een gevolg van het late seizoen en de periodes met droogte gedurende het jaar. De kolf is daardoor in relatief... meer
De eerste najaarskuilen van 2013 zijn van goede kwaliteit. Dat blijkt uit de cijfers van BLGG AgroXpertus. Met name de voedereenheid melk (VEM, gemiddeld 877) en het gehalte Ruw eiwit (190 gram RE totaal) in graskuilen zijn hoog. Deze waardes zijn de laatste 5 jaar niet meer gehaald.De kwaliteit... meer
Grondonderzoek verdient zich snel terug. Want hoe meer melk uit ruwvoer van eigen land wordt geproduceerd, hoe beter de mineralenbenutting en uw bedrijfsresultaat. Lees hier welke soorten grondonderzoek voor melkveehouders op dit moment beschikbaar zijn.Op dit moment laten veel melkveehouders de... meer
Jong maaien, laat maaien, droog of liever wat minder droog inkuilen? Iedere melkveehouder of adviseur heeft zijn eigen visie op hoe de ideale kuil tot stand komt. Maar wat is ideaal voor de koe?  Aan de hand van nieuwe inzichten geeft BLGG AgroXpertus u vuistregels voor de praktijk.Een gezonde... meer
Veel melkveebedrijven hebben groeiplannen of hebben die (deels) al uitgevoerd. Met het vervallen van het melkquotum zien veel ondernemers kansen voor uitbreiding. Groei in omvang draagt echter lang niet altijd bij aan rendement. Vakmanschap en het gebruik van zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land... meer
Graslandvernieuwing wordt vaak als mogelijkheid genoemd om de productie van grasland te verbeteren. Hierdoor kunt u als melkveehouder voldoen aan de groeiende voerbehoefte  op uw bedrijf en de mestbenutting verbeteren. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat oud grasland efficiënter omgaat met... meer
Met de najaarskuilen van 2015 wordt opnieuw een  VEM-record verbroken.  Doordat de graskuilen uit het najaar wat droger zijn, zijn ze bijzonder geschikt voor het melkvee. De najaarskuilen van dit jaar zijn aanzienlijk droger ingekuild dan andere jaren (gemiddeld 490 g/kg). Daardoor... meer

Pages