MestCheck

3 resultaten gevonden
Hoeveel stikstof, fosfaat en kali zit er in de mest in uw put? Onmisbare informatie als u optimaal gebruik wilt maken van uw plaatsingsruimte. Met MestCheck neemt u zelf een monster op het moment dat het u uitkomt. U stuurt dit naar Eurofins Agro en binnen heeft u binnen vijf dagen uitslag. Over... meer
De gebroeders Bokma zijn bezig met het optimaliseren van hun bemesting en ze gebruiken verschillende instrumenten om dit te bereiken. ‘Het verkeerd bemesten kost gewoon geld’, aldus Sjoerd Bokma. Een verschil van 10% tussen de beoogde en de daadwerkelijke nutriëntenbemesting geeft een wezenlijk... meer
Niet alleen een bodemanalyse is van groot belang voor het maken van een bemestingsplan, maar ook een mestanalyse. Hoe weet u immers anders welke gehaltes de mest in uw put bevat. Kennis van de stikstof-, fosfaat én kaligehaltes zijn onmisbaar bij het optimaal gebruik maken van de mest. Met... meer