Mestmonster

14 resultaten gevonden
Mais is een echte ‘kalivreter’.  Kali (K) is van belang voor een goede waterhuishouding: essentieel voor een goede benutting van alle nutriënten, en daarmee voor de opbrengst. Een korte beschrijving over nut en noodzaak van aanvullende kalibemesting. De grootste aanvoerpost van kali is... meer
Daan Langeveldt uit Groesbeek is de winnaar van de competitie Topkuil 2013. Dit heeft de jury dinsdag bekend gemaakt tijdens de Rundvee & Mechanisatievakbeurs in Hardenberg. Vakmanschap is de sleutel tot het succes!Langeveldt heeft zijn bedrijf in de heuvels van Groesbeek (Gelderland), op... meer
De gehaltes stikstof (N) in rundveedrijfmest zijn sinds 1998 flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van BLGG AgroXpertus. Rond 2012 leken de stikstofgehaltes in rundveedrijfmest te stabiliseren, maar het lage gehalte ruw eiwit in de kuilen van 2012 heeft toch geleid tot weer lagere stikstofgehaltes... meer
Mestonderzoek is voor Topkuilwinnaar Daan Langeveldt een onmisbaar onderdeel om uiteindelijk een goede kuil te maken. Zo weet hij zeker of  hij voor zijn eerste snede voldoende stikstof geeft. Goede stikstofbemesting zorgt voor een hogere opbrengst, voldoende eiwit en nutriënten in het... meer
Kwaliteit en opbrengst: dat zijn de zaken waar een goede ruwvoerproductie op gericht moet zijn. Dit bespaart kosten voor de aankoop van krachtvoer en geeft een optimale melkproductie. Het fundament onder een lage kostprijs per kilo melk. Tien tips voor een optimale snijmaïsteelt!Onderstaande tips... meer
Veehouders laten steeds vaker mest analyseren bij BLGG AgroXpertus. In vergelijking met 2013 is het aantal mestmonsters voor uitgebreid onderzoek in dezelfde maanden met 84% procent toegenomen. Inmiddels laten 2000 melkveehouders op jaarbasis mest onderzoeken.“Het past in een trend, maar dit jaar... meer
Hebben uw percelen extra kali nodig? Om dat te bepalen moet u rekening houden met drie factoren: de gewasonttrekking per hectare, de aanvoer via drijfmest en capaciteit van de bodem om kali na te leveren. Zorg dat u minstens zoveel aanvult als het gewas per hectare onttrekt.In optimale... meer
Kali is een steeds belangrijker aandachtspunt voor grasland. Door de lagere gehaltes in drijfmest en de lagere drijfmestgiften (door de nieuwe derogatienorm van 230 kg N per ha) ontstaat er al snel een netto onttrekking op grasland.Zeker op de zandgronden is het aan te raden om bij de latere snedes... meer
Veehouders hebben te maken met steeds strengere bemestingsnormen. Op proefboerderij De Marke is te zien wat dit op langere termijn doet met de ruwvoerkwaliteit. “Penskarakter is daarbij een aanwinst voor het ruwvoeronderzoek”, vindt bedrijfsleider Van der Vegte.De Marke is één van de bedrijven die... meer
Voor de meeste derogatiebedrijven zijn er nog veel uitdagingen voor de maïsteelt van volgend jaar. Veel bedrijven moeten hun areaal nog inkrimpen tot 20%, en er mag volgend jaar geen P-kunstmest meer gebruikt worden. 5 tips voor een goede maïsopbrengst in 2015.Uit diverse bemestingsonderzoeken, van... meer

Pages