Mijn Percelen

10 resultaten gevonden
Het fosforgehalte in voorjaarkuilen is na enkele jaren van daling, dit jaar juist gestegen. De invloed van scherpe bemestingsnormen is dus niet één-op-één te zien in het P-gehalte in graskuil. ‘Waarschijnlijk heeft de vochtvoorziening tijdens het groeiseizoen meer invloed op het P-gehalte’, zegt... meer
Percelen met een goede bodemvruchtbaarheid leveren de hoogste opbrengst. Daar kunt u niet tegen bemesten. Maar op veel percelen is de bodemvruchtbaarheid lager dan nodig is. Dat blijkt uit onderzoek. Een juiste bemesting kan op die percelen de opbrengst of de kwaliteit van het geoogste product... meer
In de bodem zit een enorme voorraad nutriënten opgeslagen. Maar niet alles is even snel beschikbaar voor de plant. Voor bepaalde voorraden moet de plant meer moeite doen om het op te nemen. Het is vergelijkbaar met onze eigen voedselvoorraden.Neem bijvoorbeeld kalium. De totale hoeveelheid in de... meer
Nog even en de ‘meitelling’ komt er weer aan. Voor de aanvraag van een hogere fosfaatgebruiksnorm is bemonstering verplicht. Wat moet er eigenlijk gebeuren om meer fosfaat te mogen bemesten?De wettelijke maximale fosfaatbemesting (gebruiksnorm) is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.... meer
Om gebruik te kunnen maken van een hogere fosfaatnorm mag van geen enkel perceel het monster ouder zijn dan vier jaar. In Mijn Percelen kunt u in één oogopslag zien welk perceel aan de beurt is voor bemonstering. Is monstername dit jaar bij u nodig? Laat dit dan voor 15 april uitvoeren!In Mijn... meer
Voor de aanvraag van een hogere fosfaatgebruiksnorm via de gecombineerde opgave (meitelling) heeft u uw meest actuele fosfaatcijfers nodig. Deze staan online voor u klaar in het bedrijfsoverzicht in Mijn Percelen.Tot uiterlijk 15 mei kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van de hogere... meer
Wilt u per perceel eenvoudig de bemestingsverslagen van eerdere jaren kunnen raadplegen? In Mijn Percelen staan de verslagen sinds 1996 netjes voor u klaar. Maar u kunt nog veel meer met het programma. Lees hier wat.Mijn Percelen is gratis beschikbaar voor alle klanten van Eurofins Agro. De... meer
Het is inmiddels eind 2016. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee. Bemesting is... meer
Het mestseizoen 2017 is weer begonnen. Welke lessen kunt u trekken uit het afgelopen seizoen op het gebied van bemesting? Vaak verandert er pas echt iets als u even stilstaat en weloverwogen keuzes maakt voor het nieuwe seizoen. Verbetering zit immers in de details. Wij denken graag met u mee.... meer
Welke percelen zijn aan de beurt om bemonsterd te worden voor de regeling fosfaatdifferentiatie? In het gratis webprogramma Mijn Percelen  van Eurofins Agro ziet u het in één oogopslag. Bovendien kunt in één klik de opdracht voor bemonstering doorgeven. In Mijn Percelen kunt u, als uw... meer