Mineraalmonsters

5 resultaten gevonden
Eindelijk is het zover. Na twee maanden met temperaturen onder de gemiddelde waarden wordt het nu overdag warmer dan 10 °C.  De mineralisatie van zwavel (S) en stikstof (N) komt daardoor echt op gang. Het is echter onzeker wat er precies in de bodem gebeurt.We hebben er dit jaar lang op moeten... meer
Sporenelementen zijn belangrijk voor de gezondheid en vruchtbaarheid van het melkvee. Tekorten kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en uiteindelijk productieverlies. In de praktijk echter krijgt de veestapel vaak niet de optimale hoeveelheid; zowel gebrek als overmaat komen (nog) regelmatig voor.... meer
Sinds de invoering van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) in 1996 en de derogatiewetgeving in 2005 is niet alleen het gehalte Ruw Eiwit in graskuilen afgenomen, maar ook hoeveelheden mineralen en sporenelementen. Dit blijkt uit de analysecijfers van BLGG AgroXpertus.Het is zeer waarschijnlijk... meer
In de eerste anderhalve maand van 2014 heeft BLGG AgroXpertus opvallend minder stikstof in bodems gemeten dan eerdere jaren in dezelfde periode. “Het is zacht, maar wel erg nat. Hierdoor vervluchtigt het grootste deel van de stikstof die door mineralisatie vrijkomt.”De stikstofcijfers vallen in de... meer
Let dit jaar extra op de gehaltes stikstof op grasland voor voldoende ruw eiwit in de kuilen. Dat adviseert BLGG AgroXpertus op basis van de cijfers van vorige seizoenen. Het lijkt erop dat de jaarverschillen van beschikbaar stikstof in de bodem overeenkomen met de jaarverschillen van ruw eiwit in... meer