Mineralenkringloop

12 resultaten gevonden
Veehouders laten steeds vaker mest analyseren bij BLGG AgroXpertus. In vergelijking met 2013 is het aantal mestmonsters voor uitgebreid onderzoek in dezelfde maanden met 84% procent toegenomen. Inmiddels laten 2000 melkveehouders op jaarbasis mest onderzoeken.“Het past in een trend, maar dit jaar... meer
De hoeveelheid direct beschikbare fosfaat (P-PAE) op grasland neemt af. Dit meldt het NMI in haar rapport ‘Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland’. De afname is te zien in alle 14 LEI-landbouwgebieden. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van... meer
Veruit de meeste melkveehouders doen mee aan de bedrijfsspecifieke excretie (BEX). Steeds meer ondernemers beginnen met de KrinloopWijzer. Voor KringloopWijzer gebruikt u exact  dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX. Hieronder een overzicht van de regels voor de bemonstering voor de BEX en... meer
Bedrijven met een fosfaatoverschot zijn sinds 1 januari 2015 verplicht de kringloopwijzer bij te houden. Daarvoor heeft u als basis de BEX-gegevens van de kuilen nodig. In dit artikel zetten we de vereisten voor u uiteen.Voor KringloopWijzer gebruikt u exact dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX... meer
De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dat heeft BLGG onlangs naar buiten gebracht. Het blijkt uit de cijfers van akkerbouwpercelen in de afgelopen 10 jaar. Het is tegelijkertijd een herkenbaar beeld in de veehouderij.Dalende fosfaatgehalten gaan... meer
Er komen fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken bekend gemaakt. “Het gaat nu nog meer om efficiency. Een goede benutting van het ruwvoer en de bodem maakt meer en meer het verschil.”Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische... meer
Bedrijven met een hogere KVEM-opbrengst hebben een hogere financiële opbrengst en ook een betere mineralenbenutting. En ze produceren meer melk per kilo fosfaat, waardoor deze meer melk kunnen leveren binnen hun fosfaatproductieruimte.         Melkvee: ... meer
Vanaf 2016 is de KringloopWijzer voor vrijwel alle melkveebedrijven verplicht. Laat daarom nu al uw ruwvoerpartijen volgens de voorwaarden van BEX bemonsteren en opmeten. Dit is uw beginvoorraad voor KringloopWijzer in 2016. En wat moet u verder doen gedurende het jaar? Eurofins Agro zet... meer
KringloopWijzer is sinds dit jaar verplicht voor alle melkveebedrijven in Nederland. Over KringloopWijzer is van alles te zeggen. Het helpt de bedrijfsefficiëntie te vergroten en is daarmee meer dan een set regels. Tegelijkertijd zijn er wel wat zaken om rekening mee te houden. Acht belangrijke... meer
Steeds meer melkveehouders laten mest onderzoeken voordat ze gaan uitrijden. De gehalten nutriënten variëren namelijk nogal. En bij KringloopWijzer is het een meer dan logische schakel om te onderzoeken.De belangrijkste stap voor een goede bemesting van uw eerste snede (goed voor 30 -50% van uw... meer

Pages