mineralentekort

3 resultaten gevonden
De sector is op zoek naar nieuwe manieren om de efficiëntie en rendabiliteit van melkvee te verbeteren. Het belang van uitgekiend bijvoeren van sporenelementen wordt hierbij steeds vaker onderstreept. “Doe dit op basis van cijfers, zeker nu de gehalten in graskuilen afnemen.”“Voor een goede... meer
Melkkoeien krijgen tegenwoordig minder fosfor binnen. Door de strengere bemestingsnormen nemen de gehaltes in ruwvoer af en ook in krachtvoer zit minder. Veel melkveehouders denken dat actuele gezondheidsproblemen hierdoor veroorzaakt worden. Calcium speelt echter ook een belangrijke rol.Voor de... meer
De graskuilen van 2014 hebben gemiddeld genomen een hoge verteringssnelheid. U kunt hier hard mee melken, maar dit vraagt om stuurmanskunst om uw koeien gezond te houden. Hieronder een aantal tips om uw ruwvoer goed te benutten en te besparen op onnodige kosten: 1. Probeer zoveel mogelijk uit eigen... meer